Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn cấp trên về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, Sáng ngày 25/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2023, đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

Tại Hội nghị đã được nghe ông Đặng Phú Xuyên - Giám đốc Trung tâm đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HNCBVCNLĐ năm 2023 và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các đồng chí được phân công trình bày dự thảo việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ, chi trả lương và thu nhập tăng thêm và quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo công khai tài chính của đơn vị; báo cáo hoạt động công đoàn 2023; báo cáo thanh tra nhân dân năm 2023; kế hoạch khoán chỉ tiêu cung ứng lao động trong nước và lao động đi học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa lãnh đạo Trung tâm và Công đoàn bộ phận.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Trung tâm tiếp tục yêu cầu toàn thể viên chức người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của đơn vị đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong năm 2024.

Phòng HCTN

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan
zalo
Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?