Việc làm có trình độ


Việc làm lao động phổ thông

Việc làm mới

Nhân viên giám sát sản xuất

Công ty TNHH INM Vina

7 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

Tổ trưởng sản xuất

Công ty TNHH INM Vina

7 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

Tổ trưởng kỹ thuật

Công ty TNHH INM Vina

7 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

Tổ trưởng phát triển

Công ty TNHH INM Vina

7 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

7 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

Tổng trưởng phòng dịch vụ

Công ty Toyota Hiroshima

35 - 50 triệu

Vĩnh Phúc

Giám sát sản xuất

CÔNG TY TNHH SUMIRIKO VIỆT NAM

15 - 20 triệu

Vĩnh Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Key Technology Hà Nội

35 - 50 triệu

Vĩnh Phúc

Phó giám đốc

CÔNG TY TNHH RNK VINA

15 - 20 triệu

Vĩnh Phúc

Nhân viên sản xuất

CÔNG TY TNHH GOOD COLOR PACKAGING VIỆT NAM

15 - 20 triệu

Vĩnh Phúc

LAO ĐỘNG LỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH GOOD COLOR PACKAGING VIỆT NAM

15 - 20 triệu

Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH JK TECH VIỆT NAM

8 - 10 triệu

Vĩnh Phúc

Lao động kỹ thuật

Công ty TNHH cơ khí chính xác LIDA Việt Nam

25 - 30 triệu

Vĩnh Phúc

lao động kỹ thuật

Công ty TNHH cơ khí chính xác LIDA Việt Nam

35 - 50 triệu

Vĩnh Phúc

Nhà quản lý

Công ty TNHH cơ khí chính xác LIDA Việt Nam

35 - 50 triệu

Vĩnh Phúc
zalo
Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?