Trang chủ Việc làm đã đăng

Việc làm đã đăng

Vị chí tuyển dụng Mục đăng tin Xem Sửa tin Làm mới Hết hạn - Tuyển gấp Hết hạn - Tuyển nhanh Xóa
Công nhân chính thức Ngành nghề khác Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Biên phiên dịch Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên cơ khí Cơ khí Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Biên phiên dịch Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Công nhân sản xuất Sản xuất Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Line leader sản xuất Điện / Điện tử, Sản xuất Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Kỹ thuật SMT Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Kỹ thuật PE Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên Kinh doanh Bán hàng Xem Sửa tin Làm mới Xóa
CÔNG NHÂN Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Quản lý kỹ thuật Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Quản lý thiết bị Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
QUẢN LÝ SẢN XUẤT Sản xuất Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Quản lý kỹ thuật Bán hàng kỹ thuật Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Quản lý kho Kho vận Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên SX công đoạn Tape (băng dính) Sản xuất Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên cơ điện Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân viên Kỹ thuật thiết bị Cơ khí Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân Viên Sample Sản xuất Xem Sửa tin Làm mới Xóa
Nhân Viên Thông Số ( Thiết Kế CAM350) Điện / Điện tử Xem Sửa tin Làm mới Xóa
zalo
Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?